پوکه معدنی عدسی

پوکه معدنی عدسی

پوکه معدنی عدسی پوکه معدنی عدسی یکی از انواع پوکه معدنی قروه با دو سایز ۵ الی ۱۰ میلیمتر و ۳ الی ۶ میلیمتر تولید میشود و یکی از پر کاربرد ترین در ساختمان سازی است. شرکت اریا پوکه دارای…

پوکه معدنی فندوقی

پوکه معدنی فندوقی

پوکه معدنی فندوقی پوکه معدنی فندوقی یکی از انواع پوکه معدنی قروه با سایز ۱۰ الی ۲۰ میلیمتر میباشد و یکی از پر کاربرد ترین در ساختمان است. شرکت اریا پوکه دارای دو معدن فعال پوکه معدنی در سطح شهرستان…

مشخصات پوکه معدنی قروه

مشخصات پوکه معدنی قروه

  مشخصات پوکه معدنی قروه متشکل از گدازه های آتشفشان هست که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده و دارای مشخصات زیر می باشد:: کیفیت و استحکام…