پوکه معدنی احمدآباد و کعرفی انواع پوکه قروه

معرفی پوکه معدنی احمدآباد

پوکه معدنی احمد آباد یک سنگ آتشفشانی بسیار سبک و متخلخل است. گاز از درون کف گدازه‌های شیشه‌ای که بسرعت در حال سرد شدن هستند خارج می شود ودر این زمان پوکه تشکیل می شود.سنگ معدنی احمدآباد یکی از بهترین پوکه معدنی سراسر کشور ایران است که دارای درجه کیفیت ۱ است.این سنگ معدنی احمدآباد در مقایسه با سایر پوکه های معدنی دارای وزن کمتر و خلل بیشتر و همچنین به دلیل معادن زیاد قیمت مناسبتر از سایر سنگ پوکه های معدنی است.

پوکه معدنی احمد آباد

انواع سنگ پوکه معدنی احمدآباد

انواع پوکه معدنی احمدآباد عبارتند از پوکه معدنی بادامی، فندوقی، نخودی، عدسی و ماسه ای است.
پوکه معدنی احمدآباد بادامی به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۱۸ الی ۲۶ میلیمتر است.
پوکه معدنی احمدآباد فندوقی به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۱۰ الی ۲۰ میلیمتر است.
پوکه معدنی احمدآباد نخودی به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۵ الی ۱۲ میلیمتر است.
پوکه معدنی احمدآباد عدسی به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۳ الی ۷ میلیمتر است.
پوکه معدنی احمدآباد ماسه ای به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۰ الی ۵ میلیمتر است.

چطور پوکه معدنی احمد آباد خریداری کنیم؟
پوکه معدنی قروه در سایزهای بادامی، فندوقی، نخودی، عدسی و ماسه‌ای قابل فروش است.
– انواع پوکه معدنی احمد آباد  قابل فروش در سایت قروه پوکه:
– سنگ پوکه معدنی بادامی قروه:
پوکه معدنی بادامی یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که سایز آن بین ۱۸ الی ۲۶ میلیمتر است.
– سنگ پوکه معدنی فندوقی قروه:
پوکه معدنی فندقی یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که سایز آن بین ۱۰ الی ۲۰ میلیمتر است.
– سنگ پوکه معدنی نخودی قروه:
پوکه معدنی نخودی یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که سایز آن بین ۵ الی ۱۲ میلیمتر است.
– سنگ پوکه معدنی عدسی قروه:
پوکه معدنی عدسی یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که سایز آن بین ۳ الی ۷ میلیمتر است.
– سنگ پوکه معدنی ماسه‌ای قروه:
پوکه معدنی ماسه‌ای یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که سایز آن بین ۰ الی ۵ میلیمتر است.
جهت سفارش پوکه معدنی درجه یک قروه میتوانید با شماره  ۰۹۱۸۳۱۰۷۳۰۰ تماس حاصل کنید و یا به دفتر فروش شرکت مراجعه کنید:
ج

نظر خودتون را در باره این پست بنویسید