پوکه معدنی قروه در شهرستان قروه

معرفی پوکه معدنی قروه

پوکه معدنی قروه  یک سنگ آتشفشانی سبک و متخلخل هست. گازی  از درون کف گدازه‌های شیشه‌ای که به سرعت در حال سرد شدن هستند خارج می شوند ودر این حالت زمان پوکه معدنی قروه تشکیل می شود.پوکه معدنی قروه یکی از بهترین پوکه معدنی در سراسر ایران هست که دارای بهترین کیفیت همون درجه یک هست.این سنگ معدنی قروه در مقایسه با سایر پوکه های معدنی که  دارای وزن کمتر و خلل بیشتر و هم چنین به دلیل انواع گوناگون  قیمت مناسب تر از انواع سنگ پوکه های معدنی هست.

پوکه معدنی قروه

انواع سنگ پوکه معدنی قروه

انواع پوکه معدنی قروه عبارتند از پوکه معدنی بادامی،پوکه فندوقی،پوکه نخودی، پوکه معدنی عدسی و ماسه ای هست.
پوکه معدنی بادامی قروه به پوکه هایی گفته می شود که سایز ۱۸ الی ۲۶ میلی متر هست.
پوکه معدنی فندوقی قروه به پوکه هایی گفته می شودکه سایز ۱۰ الی ۲۰ میلی متر هست.
پوکه معدنی نخودی قروه به پوکه هایی گفته می شود که سایز ۵ الی ۱۲ میلی متر هست.
پوکه معدنی عدسی قروه به پوکه هایی گفته می شود که سایز ۳ الی ۷ میلی متر هست.
پوکه معدنی ماسه ای قروه به پوکه هایی گفته می شود که سایز ۰ الی ۵ میلی متر هست.

پوکه معدنی قروه

چطور پوکه معدنی قروه خریداری کنیم؟

پوکه معدنی قروه در سایزهای بادامی، فندوقی، نخودی، عدسی و ماسه‌ای قابل فروش هست.
– انواع پوکه معدنی قروه قابل فروش در سایت آریا پوکه:
– سنگ پوکه معدنی بادامی قروه:
پوکه معدنی بادامی یکی از انواع پوکه معدنی قروه هست که سایز آن بین ۱۸ الی ۲۶ میلی متر هست.
– سنگ پوکه معدنی فندوقی قروه:
پوکه معدنی فندقی یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که سایز آن بین ۱۰ الی ۲۰ میلی متر هست.
– سنگ پوکه معدنی نخودی قروه:
پوکه معدنی نخودی یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که سایز آن بین ۵ الی ۱۲ میلی متر هست.
– سنگ پوکه معدنی عدسی قروه:
پوکه معدنی عدسی یکی از انواع پوکه معدنی قروه است که سایز آن بین ۳ الی ۷ میلی متر هست.
– سنگ پوکه معدنی ماسه‌ای قروه:
پوکه معدنی ماسه‌ای یکی از انواع پوکه معدنی قروه هست  که سایز آن بین ۰ الی ۵ میلیمتر هست.

پوکه معدنی قروه

ویژگی‌های پوکه بادامی سیاه قروه

وزن مخصوص کم پوکه معدنی بادامی سیاه

فروش پوکه معدنی بادامی سیاه سبک با وزن بسیار پایین که بدلیل فضاهای خالی درون آن می باشد. وزن مخصوص این نوع پوکه معدنی بادامی سیاه فلاح بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ گرم در هر متر مکعب می باشد. وزن مخصوص بتن سبک تولید شده با سنگ پوکه سیاه بادامی قروه در حالت غیرمتراکم ۷۰۰ گرم و در حالت متراکم ۹۵۰ گرم بر متر مکعب است.

عایق بودن پوکه معدنی بادامی سیاه قروه

پوکه معدنی بادامی سیاه قروه عایق بسیار خوب حرارت و گرما و صوت می‌باشد. پوکه بادامی سیاه قروه به دلیل وجود حفره با ساختار سلولی و فضاهای خالی موجود در سبک دانه پوکه معدنی سیاه سبب استهلاک صوت پس از برخورد با آن می گردد.

تراکم ناپذیری پوکه معدنی بادامی سیاه قروه

برای تست ویژگی تراکم ناپذیری پوکه معدنی بادامی سیاه قروه آنرا زیر فشارهای ثابت و متناوب قرار دادیم، تاثیری بر ظاهری و میزان فضای خالی درون آن نداشته و سبب تراکم سبک دانه نمی شود.

جذب آب مناسب پوکه معدنی بادامی سیاه قروه

بسته بودن منافذ داخلی دانه پوکه و عدم ارتباط با سطح دانه (عدم وجود حفره در سطح و یکپارچه بودن ) سبب کاهش میزان جذب آب نسبت به سایر دانه های طبیعی و کاهش مضرات این ویژگی گردیده است.

 

نظر خودتون را در باره این پست بنویسید