لاشه پوکه معدنی یا سنگ ابنما

پوکه معدنی یا سنگ ابنما

پوکه معدنی سازه ای است که در فضای درونی یا بیرونی ساختمان اجرا می شود و در آن برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود تا صدایی ناشی از آب و حرکت زیبای آن به فضا  و محیط حال و هوایی متفاوت بخشیده و فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد نماید. آبنما ها معمولا دارای سیکل بسته آب هستند و مصرف آب در آنها فقط در حد تبخیر است. آبنما ها نسبت به ابعاد محیط و سلیقه افراد با اشکال و مواد مختلف ساخته و نصب می گردند سنگ ابنما

در زیر می توانید تصاویر برخی از آبنماهای ساخته شده  و تصاویری از مراحل ساخت آن ها را مشاهده فرمایید.

نمونه کارهای اجرا شده توسط سنگ پوکه

پوکه مخصوص سنگ اب نما

لاشه پوکه معدنی یا سنگ ابنما

سنگ پوکه ای

صخره و سنگهای مصنوعی سازه هایی هستند که از نظر فرم و بافت و رنگ بسیار شبیه به صخره های طبیعی می باشند ولی به دلیل اینکه در ساخت آن ها از مواد مصنوعی استفاده می شود دارای وزنی بسیار کم می باشند و همچنین قابلیت  استفاده در دشوارترین قسمت های یک بنا را فراهم می آورند. از این صخره ها در ساخت آبنماها، حوضچه ها و تزئینات داخلی و خارجی بنا  با استفاده از پوکه معدنی انجام می گردد

سنگ ابنما یا پوکه معدنی

سنگ ابنما پوکه ای

فروش سنگ پا سنگ پوکه سنگ آب نما . آبنمای سنگی . آبشار مصنوعی . صخره باغ .

سنگ اب نما

نظر خودتون را در باره این پست بنویسید